Close
Type at least 1 character to search
Back to top

DizajnBre!!

Kamera – perspektiva -prompts

Kada se kreiraju AI video snimci, moguće je koristiti različite perspektive kamere kako bi se postigao željeni vizuelni efekat. Ove perspektive mogu se kombinovati ili modifikovati da bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti i poboljšala pripovijest u AI kreiranim video snimcima. Evo nekih od najčešće korišćenih perspektiva kamere:

fgh
Prvo lice (First-Person View):

Slika u ceo kadar (Full Shot) je kreirana u prvom licu (First-Person-View), prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, u futurističkom i fantazijskom stilu.Pozadina je digitalna, ističući veštačku inteligenciju sa složenim obrascima i neon svetlima koji sugerišu naprednu tehnologiju i magične elemente.Devojčica stoji samouvereno u centru kadra, sa celom figurom vidljivom od glave do pete, ilustrujući njenu interakciju sa futurističkim okruženjem oko nje.Ovaj kadar naglašava prisustvo devojčice unutar digitalnog sveta, ističući kako njen stil tako i napredno, vibrantno okruženje u kojem se nalazi.

DALL·E PROMPT : A girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, viewed from a bird's-eye perspective, in a futuristic and fantasy style.
Ptičija perspektiva (Bird's-Eye View) :

Slika u ptičijoj perspektivi je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom i žutim slušalicama, u futurističkom i fantazijskom stilu, dok istražuje digitalni svet oko sebe. Ova perspektiva omogućava uvid iz ptičje perspektive na interakciju između lika i tehnološki naprednog okruženja.

Prompt: Devojčica sa crnom kosom i žutim slušalicama, obučena u crnu majicu, u futurističkom i fantazijskom stilu. Pozadina je digitalna, sugerišući elemente veštačke inteligencije sa futurističkim i magičnim elementima. Bird’s-Eye View

DALL·E PROMPT : A girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, viewed from a bird's-eye perspective, in a futuristic and fantasy style.
Crvi-perspektiva (Worm's-Eye View) :

Slika iz perspektive crvovog pogleda je kreirana, gde se devojčica sa crnom kosom i žutim slušalicama prikazuje u futurističkom i fantazijskom okruženju, sa niskog ugla. Ova perspektiva naglašava veličinu i grandioznost digitalnog sveta oko nje, dajući liku osećaj moći i prisustva.

Prompt: Devojčica sa crnom kosom i žutim slušalicama, obučena u crnu majicu, u futurističkom i fantazijskom stilu. Pozadina je digitalna, sugerišući elemente veštačke inteligencije sa futurističkim i magičnim elementima. Worm’s-Eye View

DALL·E PROMPT : a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, a worm's-eye perspective, in a futuristic and fantasy style.
Rukom vođena kamera (Handheld Shot): :

Slika iz perspektive rukom vođene kamere je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom i žutim slušalicama u dinamičnom i blago nestabilnom okruženju, kao da je snimljena rukom vođenom kamerom. Ova perspektiva donosi osećaj neposrednosti i realizma, stvarajući utisak kao da se gledalac kreće kroz futuristički pejzaž zajedno sa devojčicom.

Prompt: Devojčica sa crnom kosom i žutim slušalicama, obučena u crnu majicu, u futurističkom i fantazijskom stilu. Pozadina je digitalna, sugerišući elemente veštačke inteligencije sa futurističkim i magičnim elementima. Handheld Shot

DALL·E PROMPT :A girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, viewed from a handheld shot perspective, in a futuristic and fantasy style.
Treće lice (Third-Person View) :

Slika iz perspektive trećeg lica je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom i žutim slušalicama kako istražuje digitalni svet, sa kamerom postavljenom iza i iznad nje. Ova perspektiva omogućava pregled i lika i prostranog okruženja, naglašavajući njeno putovanje kroz tehnološki napredan svet.

Prompt: Devojčica sa crnom kosom i žutim slušalicama, obučena u crnu majicu, u futurističkom i fantazijskom stilu. Pozadina je digitalna, sugerišući elemente veštačke inteligencije sa futurističkim i magičnim elementima. Third-Person View

DALL·E PROMPT A zoom shot focusing on a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, in a futuristic and fantasy digital world.
Panormaski prikaz (Panoramic Shot) :

Panoramski snimak je kreiran, prikazujući devojčicu sa crnom kosom i žutim slušalicama kako stoji usred futurističkog i fantastičnog digitalnog sveta. Širokougaoni pogled obuhvata prostrani pejzaž ispunjen neon svetlima, digitalnim strukturama i elementima koji prikazuju veštačku inteligenciju, naglašavajući kontrast između devojčice i ogromnog digitalnog carstva koje istražuje. Ovaj snimak ističe razmeru i lepotu futurističkog okruženja, pozivajući gledaoca da upije celu scenu u jednom pogledu.

DALL·E PROMPT : A panoramic shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, standing in the midst of a futuristic and fantasy digita
Pratilica (Tracking Shot):

Slika koja prikazuje devojčicu kako trči kroz futuristički i fantastični digitalni svet je kreirana. Kamera je prati, naglašavajući njeno brzo kretanje sa osećajem hitnosti i uzbuđenja. Pozadina sa neon svetlima, digitalnim neboderima, i holografskim displejima veštačke inteligencije je zamućena kako bi se pojačao osećaj velike brzine, dok je devojčica u oštrom fokusu, hvatajući njenu odlučnost i energiju dok juri kroz ovaj živopisni, tehnološki napredni pejzaž.

 
 
 
DALL·E PROMPT : A dynamic tracking shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, running through a futuristic and fantasy digital world
Steadicam:

Slika snimljena steadicam-om je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom i žutim slušalicama kako samouvereno šeta kroz futuristički i fantastični digitalni svet. Steadicam pruža glatku, stabilizovanu perspektivu koja klizi kroz okruženje, hvatajući graciozno kretanje devojčice. Pozadina je ispunjena neon svetlima, futurističkom arhitekturom i interaktivnim digitalnim interfejsima, sve prikazano sa izvanrednim detaljima. Fluidno kretanje steadicam-a dopunjuje mirno i staloženo držanje devojčice dok sa lakoćom i elegancijom navigira kroz ovaj napredni digitalni pejzaž.

DALL·E PROMPT : A steadicam shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, walking confidently through a futuristic and fantasy digital. world
Zoom:

Slika sa zum efektom je kreirana, fokusirajući se na devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, unutar futurističkog i fantastičnog digitalnog sveta. Zum efekat stvara osećaj bliskosti i detalja, ističući karakteristike devojčice i složeni dizajn njenih slušalica i majice protiv pozadine osvetljenih neon struktura i napredne tehnologije. Pozadina se blago zamagljuje kako bi se naglasio fokus na devojčicu, prikazujući je kao centralnu figuru ovog živopisnog, tehnološki sofisticiranog okruženja. Slika hvata trenutak zuma, nudeći detaljan i intiman pogled na izraz lica devojčice i teksture njene odeće.

DALL·E PROMPT : A zoom shot focusing on a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, in a futuristic and fantasy digital world. The zoom effect
Dolly Zoom:

Slika sa efektom dolly zoom-a je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, unutar futurističkog i fantastičnog digitalnog sveta. Ova tehnika kombinuje približavanje kamere prema devojčici dok se istovremeno vrši zumiranje unazad, stvarajući dramatičan i dezorijentišući vizuelni efekat koji naglašava nadrealnu i prostranu prirodu digitalnog okruženja oko nje. Pozadina se čini da se rasteže i iskrivljuje, poboljšavajući osećaj dubine i prostora, dok devojčica ostaje fokalna tačka u centru ovog dinamičnog, promenljivog pejzaža. Slika hvata suštinu dolly zoom-a, prikazujući jedinstvenu perspektivu koja se poigrava sa percepcijom gledalaca i ističe kontrast između lika i njenog okruženja.

DALL·E PROMPT : A dolly zoom effect shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, in a futuristic and fantasy digital world.
Low-Angle:

Na slici se vidi devojčica sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu. Ona stoji uspravno u futurističkom digitalnom svetu, dok se iza nje uzdižu digitalni neboderi i neon svetla. Niska perspektiva  omogućava da se vidi kako devojčica dominira scenom svojom prisutnošću. Dok se prostor oko nje širi prema gore, devojčica i dalje ostaje centralna figura, ističući se svojom pojavom u ovom tehnološkom okruženju. Nebo i futuristički elementi su vidljivi iz donjeg ugla, pružajući sliku koja je dramatična, ali ne toliko preuveličana kao u ekstremno niskoj perspektivi.

DALL·E PROMPT : A low-angle shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, standing tall and confident in a futuristic and fantasy digital world.
Extreme Low-Angle:

Slika snimljena iz ekstremno niske perspektive je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, izgledajući moćno i dominirajući u futurističkom i fantastičnom digitalnom svetu. Iz ove veoma niske perspektive, devojčica izgleda gotovo kao div, dominirajući scenom sa digitalnim neboderima i neon svetlima koja se protežu visoko u nebo iza nje. Ugao naglašava njenu stasu i dinamičnu pozu, čineći je da izgleda kao monumentalna figura unutar naprednog tehnološkog okruženja. Nebo i futuristički elementi su prikazani iz preuveličanog ugla nagore, stvarajući dramatičan i uticajan vizuel koji naglašava devojčicinu istaknutost i prostranu prirodu digitalnog sveta oko nje.

DALL·E PROMPT : An extreme low-angle shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, looking powerful and towering in a futuristic and fantasy digital world.
High-Angle:

Slika snimljena iz visoke perspektive je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, gledajući ka kameri u futurističkom i fantastičnom digitalnom svetu. Kamera gleda na nju odozgo, pružajući pogled koji je hvata okruženu digitalnim okruženjem, sa neon svetlima, futurističkim zgradama i holografskim displejima. Ova perspektiva čini da izgleda manje, naglašavajući njenu ranjivost ili divljenje u prostranom digitalnom pejzažu. Visoka perspektiva ističe razmeru okruženja oko nje, prikazujući složene detalje digitalnog sveta i kontrast između pojedinca i prostrane postavke.

DALL·E PROMPT : A high-angle shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, looking up towards the camera in a futuristic and fantasy digital world.
Extreme High-Angle:

Slika snimljena iz ekstremno visoke perspektive je kreirana, gde devojčica sa crnom kosom i žutim slušalicama stoji na dnu ogromnog futurističkog i fantastičnog digitalnog sveta. Iz ove perspektive, kamera je pozicionirana visoko iznad, gledajući direktno nadole, čineći devojčicu centralnom figurom okruženom prostranim digitalnim okruženjem.  Ovaj pogled naglašava poziciju devojčice u jezgru ovog digitalnog univerzuma, ističući njenu važnost unutar ogromne razmere njenog okruženja. Ekstremno visoka perspektiva stvara moćan vizual koji ilustruje njenu malenost u poređenju sa digitalnim svetom u kojem se nalazi, ali i njenu centralnu ulogu unutar njega.

DALL·E PROMPT : An extreme high-angle shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, standing at the bottom of a vast futuristic and fantasy digital world.
Side-Angle:

Slika snimljena iz bočne perspektive je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, u futurističkom gradu noću, osvetljenom neon svetlima. Slika prikazuje devojčicu kako samouvereno hoda po trotoaru, sa kamerom pozicioniranom sa njene strane, hvatajući njen profil i pokret. Neon znakovi i futuristička arhitektura krase ulicu, stvarajući živopisnu i dinamičnu pozadinu. Ova perspektiva naglašava njeno putovanje kroz futuristički pejzaž, ističući interakciju između lika i neon osvetljenog urbanog okruženja oko nje. Bočni ugao pruža osećaj napretka i istraživanja, dok se devojčica kreće kroz grad, okružena sjajem napredne tehnologije.

DALL·E PROMPT :A side-angle shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, captured in a futuristic city at night, illuminated by neon digital world.
dron - angle:

Slika snimljena iz perspektive drona je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu kako se snalazi kroz futuristički gradski pejzaž osvetljen neon svetlima noću. Iz ove vazdušne perspektive, dron hvata devojčicu odozgo dok se kreće među živopisnim neon svetlima, visokim neboderima i prometnim ulicama futurističkog grada. Pogled iz drona naglašava razmeru urbanog okruženja i interakciju devojčice sa njim, ističući dinamički spoj tehnologije i ljudske prisutnosti u ovom naprednom okruženju. Grad svetluca spektrom neon boja, stvarajući hipnotišuću pozadinu za devojčicino putovanje kroz noć.

DALL·E PROMPT : A drone-angle shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, navigating through a neon-lit futuristic cityscape at night.
Over-the-Shoulder Shot:

Slika snimljena iz perspektive preko ramena je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu kako interaguje sa futurističkim interfejsom u digitalnom i fantastičnom svetu. Perspektiva je iz pozadine druge figure, čije je rame i deo glave u prvom planu, fokusirajući se na devojčicu dok ona koristi holografske displeje i naprednu tehnologiju. Ovaj kadar stvara osećaj dubine i ličnog angažovanja, kao da gledalac zaviruje preko nečijeg ramena kako bi svedočio interakciji. Pozadina je ispunjena neon svetlima, digitalnim obrascima i elementima koji naglašavaju futurističko okruženje, ističući devojčicinu interakciju sa ovim naprednim i hipnotišućim ambijentom.

DALL·E PROMPT : An over-the-shoulder shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, interacting with a futuristic interface in a digital world.
Two-Shot:

Slika u dvostrukom kadru (Two-Shot) je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, stoji rame uz rame sa humanoidnim robotom, u futurističkom i fantazijskom digitalnom svetu. Obe figure su centrirane u kadru, ističući njihovu interakciju unutar naprednog tehnološkog okruženja. Pozadina prikazuje gradski pejzaž sa neon svetlima, digitalnim strukturama i elementima veštačke inteligencije, naglašavajući harmoniju i vezu između ljudi i tehnologije. Ova kompozicija naglašava odnos i dijalog između devojčice i robota, postavljenih protiv pozadine živopisnog, AI-pokretanog grada.

DALL·E PROMPT : A two-shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, standing side by side with a humanoid robot, in a futuristic and fantasy digital world.
Dutch Angle/Tilted Shot

Slika snimljena pod holandskim uglom (Dutch Angle/Tilted Shot) je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, u futurističkom i fantazijskom digitalnom svetu. Ugao kamere je namerno nagnut, stvarajući osećaj dezorijentacije i dinamizma. Pozadina je ispunjena neon svetlima, digitalnim strukturama i elementima napredne tehnologije i magije, sve nagnuto da pojača nadrealnu i živopisnu atmosferu scene. Ova kompozicija koristi holandski ugao da prenese osećaj nelagode ili uzbuđenja, naglašavajući haotičnu lepotu futurističkog okruženja i avanturistički duh devojčice dok se snalazi kroz ovaj jedinstveni i hipnotišući svet.

DALL·E PROMPT : A Dutch angle (tilted shot) of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, in a futuristic and fantasy digital world
Full Shot

Slika u ceo kadar (Full Shot) je kreirana, prikazujući devojčicu sa crnom kosom koja nosi žute slušalice i crnu majicu, u futurističkom i fantazijskom stilu. Pozadina je digitalna, ističući veštačku inteligenciju sa složenim obrascima i neon svetlima koji sugerišu naprednu tehnologiju i magične elemente. Devojčica stoji samouvereno u centru kadra, sa celom figurom vidljivom od glave do pete, ilustrujući njenu interakciju sa futurističkim okruženjem oko nje. Ovaj kadar naglašava prisustvo devojčice unutar digitalnog sveta, ističući kako njen stil tako i napredno, vibrantno okruženje u kojem se nalazi.

DALL·E PROMPT : A Full Shot of a girl with black hair wearing yellow headphones and a black t-shirt, in a futuristic and fantasy digital world.

Contents

Post a Comment

Skip to content